Van data naar groei

by

De steeds grotere stroom van informatie stelt jou in staat je onderneming beter, efficiënter en sneller te sturen dan de concurrentie wat een voorwaarde is voor groei in een snel veranderende wereld en markt. Business Intelligence 2.0 op een no-nonsense manier implementeren zodat data direct oplossingen, antwoorden en richting geeft aan zowel jou als ondernemer als jouw team.

Werkwijze

Rubbish in, is rubbish out; oftewel wij zorgen er als eerste voor dat alle data-input die nodig is voor de juiste informatievoorziening klopt, toegevoegde waarde levert en slim is. Dit alles ongeacht de software waarmee jouw onderneming werkt.

Vervolgens zorgen wij dat dit alles in een 24/7 en up-to-date dashboard beschikbaar wordt gemaakt. Dit Dashboard heeft een enorme toegevoegde waarde in combinatie met onze kennis doordat we zaken inzichtelijk maken die dat daarvoor nog niet waren. Tevens geven wij in onze periodieke analyse, in de dashboard-omgeving, concrete adviezen en antwoorden op opvallende en kritische cijfers en/of ontwikkelingen.

Onderstaand twee business cases die Hidden Value in het afgelopen jaar in samewerking met HELDER heeft mogen realiseren:

BUSINESS CASE 1:

Wie:
Multichannel webstore actief in 78 landen, levert middels eigen logistiek

Vraagstelling:
Financieel-Operationeel vraagstuk: wat is de ideale voorraad qua omvang en samenstelling? In dit verhaal komen het inkoopproces, de cashflow forecast/ruimte, de marketingstrategie en het verkoopproces samen. Hierbij rekening houdend met double digit growth strategie voor de komende jaren.

Aanpak:
Als eerste is ervoor gezorgd dat alle data en input qua variabelen in kaart werden gebracht en betrouwbaar waren. Vervolgens is de data in het ERP-systeem samengevoegd met de data van Google Adwords en overige inputkanalen. Middels de juiste Business Intelligence algoritmen kwamen vervolgens de antwoorden op de vraagstellingen. Dit op zowel totalen als op artikelniveau. Door gebruik van verschillende dashboards en gebruikersrechten werd per afdeling de juiste informatie zichtbaar en optimaal bruikbaar om de resultaten nog verder te verbeteren.

Resultaat:
Op basis van deze gegevens stelde HELDER. samen met het managementteam targets per afdeling op. De omloopsnelheid van de voorraad werd teruggebracht, terwijl de cost of sales gelijk bleef. Dat alles bij een hogere omzet en lagere financieringsbehoeften/lasten. Tevens werd de informatievoorziening naar afnemers toe enorm verbeterd.

BUSINESS CASE 2:

Wie:
Organisatie voor buitenschoolse opvang met 8 vestigingen.

Vraagstelling:
De huidige boekhouder leverde na elke 5e werkdag van de maand een ‘statische’ rapportage van alleen cijfers. Deze organisatie wilde INZICHT en sturingsinformatie ontvangen zonder vertraging en 24/7 beschikbaar.

Aanpak:
HELDER. organiseerde een migratie van de huidige boekhouding naar Exact online. Inkomende facturen worden nu rechtstreeks gemaild en verwerkt door HELDER. boekhouding. Hidden Value verzorgde de Dashboards die niet alleen inzicht geven in de situatie van het bedrijf maar ook per locatie.

Resultaat:
Inkomsten, uitgaven en aantal kinderen per locatie zijn continu inzichtelijk. Zo kunnen negatieve trends direct worden gekeerd en positieve trends worden versterkt. 

Eén locatie had te kampen met een continue onderbezetting, het vraagstuk ontstond of deze locatie wel houdbaar was binnen het porfolio. Hidden Value heeft de bevolkingsstatistieken van het CBS samengebracht met de bedrijfsgegevens. Hieruit bleek een wijk met veel potentie net buiten het servicegebied te liggen. Door een samenwerking met een taxibedrijf worden nu dagelijks leerlingen opgehaald vanuit deze wijk en is er een wachtlijst voor dit voormalige ‘zorgenkindje’.